A magnespecazas.hu internetes áruház üzleti feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek üzleti kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vevő) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a Orodian s. r. o.-vel (székhely: M.R. Štefánika 1068/6, 972 51 Handlová, Szlovákia. Közösségi adószám (VAT number): SK2120655977, Telefonszám: +36-1-901-0025, E-mail: bolt@magnespecazas.hu) mint Eladóval.

A felek közötti összes szerződéses jogviszony tekintetében a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.

Amennyiben a szerződő fél fogyasztó, a jelen ÁSzF által nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadók:
– a Szlovák Törvénytár (Tt.) 40/1964 sz. módosított törvénye – Polgári Törvénykönyv;
– a Tt. fogyasztók védelméről szóló 250/2007 sz. módosított törvénye;
– a Tt. távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. módosított törvénye;
– a Tt. elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről, valamint az egyéb törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 sz., a 284/2002 sz. törvény által módosított törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvénye.

Amennyiben a szerződő fél vállalkozó, a jelen ÁSzF által nem szabályozott kérdésekben Tt. 513/1991 sz. módosított törvénye – Kereskedelmi Törvénykönyv – az irányadó.

A fogyasztóvédelmi felügyelő hatóság az Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Szlovákia.

Rendelés és szerződéskötés

A Vevő a megrendelést a Polgári Törvénykönyv alapján szerződés megkötésére irányuló javaslatként nyújtja be az Eladó webáruházában történő ajánlatának megfelelően. A szerződés az Eladó megrendelésről szóló visszaigazolásával jön létre.

Termékek ára

A webáruházban található összes termék ára végleges, beleszámítva az adókat is. Az Eladó ÁFA fizető. A termék ára tartalmazza a szállítási költségeket. Ezek a https://magnespecazas.hu/szallitas-es-fizetes/ weboldalon találhatók, valamint a bevásárlókosárban közvetlen a megrendelés befejezése előtt, ahol a Vevő a megrendelés teljes árát is láthatja, beleértve a szállítási költségeket is.

Fizetés a termékért

A Vevő elfogadja a https://magnespecazas.hu/szallitas-es-fizetes/ weboldalon található feltételeknek megfelelő fizetési módszereket. A webáruházban történő rendelés feltétlen része a megrendelt termék kifizetése.

A termék kézbesítése

Ha a szállítási idő nincs megadva a terméknél, az Eladó köteles legkésőbb 30 napon belül leszállítani az árut a Vevőnek. A raktárban lévő termékek szállítási ideje 1-3 munkanap. (Banki átutalással történő előreutalás során a szállítási időszak az Eladó számlájára történő jóváírás napjától számítható).

A termék akkor tekinthető átvettnek a Vevő által, amikor a Vevő vagy az általa felhatalmazott (szállítón kívüli) harmadik fél átveszi a megrendelt termék összes részét vagy amikor a) a Vevő által egy megrendelésbe foglalt termékeket külön adnak át az utolsó termék átadásáig, b) a termék több részből valamint alkatrészből áll és az utolsó darabig át van adva, c) az árut korlátozott ideig, az első szállított áru átvételének időpontjában ismételten kiszállítják.

Panaszeljárás

Az Eladó felelős azon károkért, amelyeket a Vevő a terméken az átadáskor észlel. Az Eladó nem vállal felelősséget a használat vagy kopás okozta hibákért. Ha nem gyorsan romló vagy használt termékekről van szó, az Eladó felel azon károkért, amelyek a jótállási időn belül történnek.

Az új termékre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, amely a termék Vevő általi átvételi időpontjától számít. A használt termékek jótállási ideje 12 hónap. A rendelésre kész termék garanciaideje 24 hónap. Ha a használati idő az eladott terméken, annak csomagolásán vagy utasításain fel van tüntetve, a garanciaidő nem jár le ezen időszak lejárta előtt.

A nem fogyasztó Vevő jótállási ideje 24 hónap.

A jótállási dokumentum a Vevő kérésére kerül kiadásra. A panasz elfogadásához elegendő felmutatni a vásárlási igazolást.

Ha az áru hibája javítható, a Vevőnek joga van a hiba díjmentes, időben történő javításához. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani a hibát.

A Vevő számára nem ajánlott az olyan termék további használata, amelyen a hibát észlelte. A vásárlás után bekövetkezett hiba esetén a hiba észlelését követően a jótállási időszak lejártáig, indokolatlan késedelem nélkül kell benyújtani a panaszt. A garanciaidő lejárta után a panasznyújtás joga megszűnik.

Az adott karakterrel rendelkező anyag károsodása nem tekinthető hibának. Nem tekinthető kárnak az sem, ha az eladott termékről kiderül, hogy az élettartama rövidebb, mint a megadott jótállási idő, és ha a kár a jótállási idő lejárta előtt következik be.

A Vevő a kár megjavítása helyett kicserélheti az árut, ha a kár a terméknek csak egy részét érinti, vagy kérheti az alkatrész cseréjét, ha ez nem okoz aránytalan költségeket az Eladónak az áru árával vagy a hiba súlyosságával kapcsolatban. Az Eladó a hibás terméket mindig kicserélheti egy ugyanolyan, de hibátlan termékre, ha az a Vevőnek nem okoz súlyos nehézségeket. Ha olyan kárról van szó, ami akadályozza a termék teljesfokú használatát, a Vevőnek joga van a termék kicserélésére, vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezen jogok alkalmazhatóak azon Vevők esetében is, akiknek terméke megjavítható kárt szenvedett el, viszont az az ismételt károk és javítások miatt használhatatlanná vált számukra. Ha egyéb megszüntethető károkról van szó, a Vevőnek joga van a kedvezmény megszerzésére.

A hibákért való felelősség az Eladót illeti a bejegyzett székhelyen. Ha azonban a garancia oldalon a garanciaszolgálat közelebb áll az Eladó helyéhez, a Vevő a javítási szolgáltatást a közelebb lévő jótállási szolgáltatónál igényelheti. A jótállási szolgáltató köteles a károkat legkésőbb 30 nap leforgása alatt megjavítani.

Ha cserére kerül sor, akkor a jótállási idő a cserétől számító időponttól lép érvénybe. Ugyanez vonatkozik a kicserélt alkatrészekre is, amelyekre van garancia.

A panaszkezelés a panasztételi eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszafizetésével, ésszerű árengedmény kifizetésével a termék árából, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felszólítással vagy annak indokolt elutasításával.

A panasz benyújtásakor az Eladó haladéktalanul meghatározza a panasz kezelésének módját, vagy bonyolult esetekben legkésőbb a követelés napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha egy termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb 30 napig a panasz benyújtásának napjától számítva. A panasz kezelési módjának meghatározása után a panaszt haladéktalanul rendezni kell, indokolt esetben a panasz később is elrendezhető, a panasz kezelése azonban nem haladhatja meg a panasz napjától számított 30 napot. A panasz elszámolási időszakának lejárta után a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy jogosult a terméket új termékre cserélni.

Ha a Vevő a termék megvásárlásának első 12 hónapjában panasszal él, az Eladó csak a szakértői vizsgálat alapján utasíthatja el a panaszt; a szakértői vizsgálat eredményétől függetlenül nem kötelezi a vásárlót a szakértői vizsgálati költségek vagy egyéb szakértői felmérési költségek megfizetésére. Az Eladó köteles a Vevőnek a panasz elutasítását igazoló szakmai vizsgálat másolatát átadni a panasz rendezésétől számított 14 napon belül. Ha a Vevő a vásárlástól számított 12 hónap elteltével panaszt nyújt be és az Eladó elutasítja azt, az Eladónak a panaszt igazoló okiratban meg kell határoznia, hogy a Vevő kinek küldheti a terméket szakmai vizsgálatra. Ha a terméket a kijelölt személynek szakértői vizsgálatra küldik, a szakértői vizsgálat költségét, valamint az egyéb kapcsolódó költségeket az Eladó viseli a szakértői vizsgálat eredményétől függetlenül. Ha a Vevő szakértői vizsgálattal bizonyítja az Eladó felelősségét a hibáért, a panaszt ismételten benyújthatja, a jótállási idő a szakértői vizsgálat során nem jár le. Az Eladó köteles a panasz benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni a Vevőnek a szakértői vizsgálat során felmerült összes költséget, valamint az ehhez kapcsolódó további költségeket. Az ismételten benyújtott panasz nem utasítható el.

Az Eladó köteles igazolást adni a Vevőnek a panasz benyújtásakor. Ha a panasz e-mailen keresztül történik, az Eladó köteles a panasz visszaigazolását azonnal eljuttatni a Vevőnek; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal eljuttatni, azt haladéktalanul, de legkésőbb a panaszkezelés igazolásával együtt kell kézbesíteni. A panasz visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a Vevőnek lehetősége van más módon igazolni a panaszt.

Az áru visszaküldése – szerződéstől való elállás megadott indoklás nélkül

A Vevő jogosult arra, hogy az áru átvételétől számított 14 napon belül bármilyen ok nélkül elálljon a szerződéstől. Csak a Fogyasztó gyakorolhatja ezt a jogot.

A termék akkor tekinthető a Vevő által átvettnek, amikor a Vevő vagy az általa felhatalmazott (szállítón kívüli) harmadik fél átveszi a megrendelt termék összes részét vagy amikor a) a Vevő által egy megrendelésbe foglalt termékeket külön adnak át az utolsó termék átadásáig, b) a termék több részből valamint alkatrészből áll és az utolsó darabig át van adva, c) az árut korlátozott ideig, az első szállított áru átvételének időpontjában ismételten kiszállítják.

A Vevő elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áruk szállítása még a szerződés elállásától számított időszak kezdete előtt.

A Vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

  • a fogyasztói egyedi igényeinek megfelelően gyártott áruk, az egyedi áruk, vagy kifejezetten a Fogyasztó számára készült áruk értékesítése
  • olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal a szállítás során.

A Vevő a szerződéstől való elállási jogot írásban, vagy más tartós adathordozón (pl. e-mailben) gyakorolhatja, vagy kitöltött űrlapot küldhet, amely a https://magnespecazas.hu/urlap-a-szerzodestol-valo-ellalasra.docx címről letölthető.

Az elállási jog az elállási értesítés elküldésével a 14 napos időszak utolsó napján is gyakorolható.

Az elállási értesítés kézhezvételét követően az Eladó legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek a szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben kapott kifizetéseket, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó ugyanolyan módon téríti vissza a kifizetést, mint ahogyan a Vevő fizetett. A Vevő másképpen is megállapodhat az Eladóval a visszatérítés módjáról.

Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevő részére a további költségeket, ha a Vevő kifejezetten más szállítási módot választott, mint az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód. A többletköltség a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási költség közötti különbség.

A szerződéstől való elálláskor az Eladó nem köteles a fizetést a Vevőnek visszaküldeni az áru kézbesítése előtt, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az Eladónak, kivéve, ha az Eladó személyesen vagy az általa felhatalmazott személy által javasolja az áru felvételét.

A Vevő köteles az árut visszaküldeni, illetve visszaadni az Eladónak vagy az Eladó által felhatalmazott személynek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ez az időtartam akkor tekinthető betartottnak, ha az árut a határidő utolsó napjáig kiszállították.

A szerződéstől való elálláskor a Vevőt csak az áru Eladónak vagy az Eladó által felhatalmazott személynek visszaküldési költségei terhelik, valamint az olyan áru visszaküldésének költsége, amelyet jellegéből adódóan nem lehet postai úton visszaküldeni.

A Vevő felelős az áruk kezeléséből származó termékek értékének csökkenéséért, amely túlmutat az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükséges mértéken.

Az áru átadását követően a Vevőnek lehetősége van tesztelni az áru működését, de nem tudja használni az árut, ha eláll a szerződéstől. Az áru jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározása érdekében a Fogyasztónak csak úgy kell manipulálnia és ellenőriznie az árukat, mint ahogyan az a hagyományos üzletben megengedett módon történik. A Vevő köteles az elállási időszak alatt gondosan kezelni és ellenőrizni az árut.

Alternatív vitarendezés

A Vevő – Fogyasztó – jogosult a jogorvoslatra (például e-mailben), ha nem elégedett az Eladó panaszkezelési formájával, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette fogyasztói jogait. Ha az Eladó a kérelem elutasításával válaszol, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a Fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési eljárást indítani az ADR 391/2015 számú rendelete alapján. Az ARS szubjektek felek és jogosult törvényes személyek a §3 törvény 391/2015 száma alapján. Az ARS-szervezetek listája megtalálható a Gazdasági Minisztérium honlapján (www.mhsr.sk). A javaslatot a Fogyasztó a 391/2015 számú törvény 12. paragrafusa alapján nyújthatja be.

A Fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatív vitarendezéssel csak a Fogyasztó élhet – olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem foglalkozik üzleti tevékenységével, foglalkozásával vagy szakmájával. Az alternatív vitarendezés csak a Fogyasztó és az Eladó közötti vita tárgyát képezi, amely egy fogyasztói szerződésből ered vagy azzal kapcsolatos. Az alternatív vitarendezés csak a távértékesítési szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 6000 Ft- ot. Az ADR- szervezet követelheti a Fogyasztót arra, hogy az ADR indítványozásáért díjat fizessen, legfeljebb 1500 Ft- ot (ÁFA-val).

Adatvédelem

A személyes adatok feldolgozásának célja egy olyan fogyasztói szerződés elkészítése, amelyet az Eladó a Vevővel kötött a megrendelés létrehozásához ebben az online áruházban. Ugyanakkor ez a fogyasztói szerződés a Vevő személyes adatainak feldolgozásának jogalapja. A Vevő személyes adatainak benyújtása a szerződés megkötéséhez szükséges szerződéses követelmény. A személyes adatok benyújtása az Eladó webshopjában történő vásárlás előfeltétele. Ha a Vevő nem adja meg az összes szükséges személyes adatot az Eladónak, akkor a vásárlási szerződés megkötése nem lehetséges.

Az Eladó az adatok feldolgozása során a 18/2018 sz. Adatvédelmi Törvény alapján cselekszik és csak a fogyasztói szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatokat dolgozza fel.

Az Eladó feldolgozza a Vevő általános személyes adatait.

A Vevő személyes adatait az Eladó információs rendszerében 10 évig tárolják.

A Vevőnek joga és lehetősége van arra, hogy online módon frissítse a személyes adatokat az online áruház webhelyén, a vásárlói szakaszban, bejelentkezés után vagy más formában (e-mailben, írásban).

A fogyasztói szerződés teljesítése céljából a személyes adatok harmadik fél részére is elérhetők – szállító cégek (futárok) és a számlázási rendszert biztosító vállalatok számára.

A Vevő személyes adatai nincsenek nyilvánosságra hozva.

Az Eladó marketing célból személyes adatokat dolgozhat fel (például hírlevelek vagy e-mailek küldése hírekkel, kedvezményekkel, promóciókkal stb.) a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül. E célból az Eladó feldolgozza a szükséges adatokat, azaz a Vevő vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét. Ha a Vevő nem ért egyet az adatok marketing célú feldolgozásával, a Vevő bármikor kifejezheti egyet nem értését azzal, hogy üzenetet küld az Eladó e-mail címére, kérve a hírlevélről való leiratkozását, vagy az e-mail üzenetben a linkre kattintva. A marketing célokra felhasznált személyes adatok nem kerülnek harmadik fél kezébe, és nem kerülnek nyilvánosságra.

A Vevő jogosult az Eladótól visszaigazolást szerezni arról, hogy a Vevő személyes adatait az Eladó webshopjában feldolgozták. A Vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokhoz, valamint a feldolgozás céljához, hogy milyen adatkategóriákat dolgoznak fel, akiknek a személyes adatokat szolgáltatják, mennyi ideig tárolják a személyes adatokat, függetlenül attól, hogy van-e automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

A fent említett személyes adatok első megadása a Vevőnek ingyenes. A Vevő által kért személyes adatok ismételt szolgáltatása 1500 Ft, amely adminisztratív díjként kerül felszámításra.

A Vevő követelheti az Eladótól, hogy a Vevővel kapcsolatos hiányos személyes adatokat kijavítsa vagy teljesítse. A Vevő kérheti személyes adatainak törlését vagy az ilyen adatok feldolgozásának korlátozását. A Vevő kifogást tehet a személyes adatok feldolgozása ellen is.

A Vevő személyes adatainak feldolgozása az archiváláshoz is szükséges (az Eladó kötelezettségei teljesítéséhez Szlovákia jogszabályai szerint, például a számviteli dokumentumok megtartása 10 éven keresztül). Ha a Vevő az adásvételi szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérelme elutasítható.

A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó korlátozza személyes adatainak feldolgozását, ha a Vevő a személyes adatok pontossága ellen tiltakozik az adott időszakban, amelyben az Eladó ellenőrizheti a személyes adatok pontosságát.

A Vevőnek jogában áll olyan személyes adatokat szerezni magáról, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában szolgáltatott az Eladónak. A Vevőnek joga van a személyes adatok átadására egy másik üzemeltetőnek, ha ez technikailag lehetséges.

A Vevőnek joga van ellenvetést tenni, ha személyes adatait közvetlen marketing célokra használják fel. Azt is kifogásolhatja, ha személyes adatait az Eladó jogi érdekei alapján dolgozzák fel.

Ha a Vevő arra gyanakszik, hogy személyes adatait jogtalanul dolgozzák fel, személyes adatvédelmi kérelmet nyújthat be az Adatvédelmi Hivatalban.

A fent említett adatvédelmi információk a szerződéskötés előtti kapcsolatokra is vonatkoznak (vagyis a webshopban történő regisztrációra, a jövőbeni vásárlásra való feliratkozásra, vagy az Eladó áruira és szolgáltatásaira vonatkozó kereslet, árajánlat, vagy az Eladó áruiról és szolgáltatásairól való információk szerzésére).

A webshop megfelelő működésének biztosítása érdekében az Eladó kis adatfájlokat tárolhat a Vevő eszközén – cookie-kat (sütiket) –, amelyek lehetővé teszik a webshop számára, hogy egy ideig tárolja a tevékenységet és beállítási adatokat (pl. bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.) Az Eladó online áruháza sütiket használ, hogy emlékezzen a Vevő felhasználói beállításaira, valamint a webshop szükséges funkcióira, vagy marketing célokra. A Vevő törölheti az eszközön tárolt összes sütit, és szükség esetén beállíthatja a készülék böngészőjét, hogy megakadályozza a tárolását. Ebben az esetben a Vevőnek valószínűleg manuálisan kell módosítania néhány beállítást, amikor újra meglátogatja az online áruházat és ilyenkor egyes webshop szolgáltatások vagy funkciók nem működnek.