A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Mágnesszaki Kft-vel (székhely: 1051 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.; adószám: 27310120-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-353265), mint eladóval.

Rendelés és szerződéskötés

A Vevő a megrendelést a Polgári Törvénykönyv alapján szerződés megkötésére irányuló javaslatként nyújtja be az Eladó e-boltban történő ajánlatának megfelelően. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre az Eladó által.

Termékek ára

Az e-boltban található összes termék ára végleges, beleszámítva az adókat is. Az Eladó nem ÁFA fizető. A termék ára tartalmazza a szállítási költségeket. Ezek a https://magnespecazas.hu/szallitasi-modszerek/ weboldalon találhatók, valamint a bevásárlókosárban közvetlen a megrendelés befejezése előtt, ahol a Vevő a megrendelés teljes árát is láthatja, beleértve a szállítási költségeket is.

Fizetés a termékért

Az Eladó elfogadja a https://magnespecazas.hu/szallitasi-modszerek/ weboldalon található feltételekhez megfelelő fizetési módszereket. Az e-boltban történő rendelés feltétlen része a megrendelt termék kifizetése.

A termék kézbesítése

Ha a szállítási idő nincs megadva a terméknél, az Eladó köteles legkésőbb 30 napon belül leszállítani az árut a Vevőnek. A raktárban lévő termékek szállítási ideje 1-3 munkanap. (Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a szállítási időszak az Eladó számlájára történő jóváírásának napjától számítható).

A termék akkor tekinthető átvettnek a Vevő által, amikor a Vevő vagy az általa felhatalmazott harmadik fél (szállítón kívül) átveszi a megrendelt termék összes részét vagy amikor a) a Vevő által egy megrendelésbe foglalt termékeket külön adnak át az utolsó termék átadásáig, b) a termék több részből valamint alkatrészből áll és az utolsó darabig át van adva, c) az árut korlátozott ideig, az első szállított áru átvételének időpontjában ismételten szállítják.

Panaszeljárás

Az Eladó felelős azon károkért, amelyeket a Vevő a terméken az átadáskor észlel. Nem vállal felelősséget a használatuk vagy kopásuk okozta hibákért. Az alacsonyabb áron kínált termékek esetében nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyekre alacsonyabb árat szabtak meg. Ha nem gyorsan romló vagy használt termékekről van szó, az Eladó felel azon károkért, amelyek a jótállási időn belül történnek.

Az új termékre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, amely a termék Vevő általi átvételétől számít. A használt termékek jótállási ideje 12 hónap. A rendelésre kész termék garanciaideje 24 hónap. Ha a használati idő az eladott terméken, annak csomagolásán vagy utasításain fel van tüntetve, a garanciaidő nem jár le ezen időszak lejárta előtt.

A nem fogyasztói vásárló jótállási ideje 24 hónap.

A jótállási dokumentum a Vevő kérésére kerül kiadásra. A panasz elfogadásához elegendő felmutatni a vásárlási igazolást.

Ha az áru hibája eltávolítható, a Vevőnek joga van azt díjmentesen, időben és megfelelően eltávolítani. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani a hibát.

A Vevő számára nem ajánlott az olyan termék további használata, amelyen a hibát észlelte. A vásárlás után bekövetkezett hiba esetén a hiba észlelését követően, a jótállási időszak lejártáig, indokolatlan késedelem nélkül kell kifogásolni. A garanciaidő lejárta után a panasznyújtás joga megszűnik.

Az adott karakterrel rendelkező anyag károsodása nem tekinthető hibának. Nem tekinthető kárnak az sem, ha az eladott termékről kiderül, hogy az élettartama rövidebb mint a megadott jótállási idő, és ha a kár a jótállási idő lejárta előtt következik be.

A Vevő a kár megjavítása helyett kicserélheti az árut, ha a kár csak egy részét érinti a terméknek, alkatrész cseréjét, vagy ha ez nem okoz aránytalan költségeket az Eladónak az áru árával vagy a hiba súlyosságával kapcsolatban. Az Eladó a hibás terméket mindig kicserélheti egy ugyanolyan, de hibátlan termékre, ha az a Vevőnek nem okoz súlyos nehézségeket. Ha olyan kárról van szó, ami akadályozza a termék teljes fokú használatát, a Vevőnek joga van a termék kicserélésére, vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyan ezen jogok számítódnak azon Vevők számára is, akiknek terméke megjavítható kárt szenvedett el, viszont az ismételt károk és javítások miatt használhatatlanná vált számukra. Ha egyéb eltávolítható károkról van szó, a Vevőnek joga van a kedvezmény megszerzésére.

A hibákért való felelősség joga az Eladóra vonatkozik, a bejegyzett székhely címén. Ha azonban a garancia oldalon a garanciaszolgálat közelebb áll az Eladó helyéhez, a Vevő a javítási szolgáltatást a közelebb lévő jótállási szolgáltatónál igényelheti. A jótállási szolgáltató köteles a károkat legkésőbb 30 nap leforgása alatt eltávolítani.

Ha cserére kerül sor, akkor a jótállási idő a cserétől számító időponttól lép érvénybe. Ugyanez vonatkozik a kicserélt alkatrészekre is, amelyekre van garancia.

A panaszkezelés a panasztételi eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszafizetésével, ésszerű árengedmény kifizetésével a termék árából, írásos felszólítás a teljesítés átvételére, vagy indokolt visszautasítása.

A panasz benyújtásakor az Eladó azonnal meghatározza a követelés kezelésének módját, vagy bonyolult esetekben legkésőbb a követelés napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben különösen, ha egy termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb 30 napig a panasz benyújtásának napjától számítva. A panasz kezelési módjának meghatározása után a panaszt haladéktalanul rendezni kell, indokolt esetben a panasz később is elrendezhető, a panasz kezelése azonban nem haladhatja meg a panasz napjától számított 30 napot. A panasz elszámolási időszakának lejárta után a Vevőnek joga van visszavonni a szerződést, vagy jogosult új termék cseréjére.

Ha a Vevő a termék megvásárlásának első 12 hónapjában panasszal él, az Eladó csak a szakértői megítélés alapján utasíthatja el a panaszt; a szakértői értékelés eredményétől függetlenül nem kötelezi a vásárlót a szakértői felmérési költségek, vagy egyéb szakértői felmérési költségek megfizetésére. Az Eladó köteles a Vevőnek a panasz elutasítását igazoló szakmai értékelés másolatát átadni a panasz rendezésétől számított 14 napon belül. Ha a Vevő a vásárlástól számított 12 hónap elteltével panaszt nyújt be és az Eladó elutasítja azt, az Eladónak a panaszt igazoló okiratban meg kell határoznia, hogy a Vevő kinek küldheti a terméket szakmai megítélésre. Ha a terméket a kijelölt személynek szakértői megítélésre küldik, a

szakértői értékelés költségét, valamint az egyéb kapcsolódó költségeket az Eladó viseli a szakértői értékelés eredményétől függetlenül. Ha a Vevő szakértői megítéléssel bizonyítja az Eladó felelősségét a hibáért, a panaszt ismételten benyújthatja, a jótállási idő a szakértői értékelés során nem jár le. Az Eladó köteles a panasz benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni a Vevőnek a szakértői értékelés során felmerült összes költséget, valamint az ahhoz kapcsolódó további költségeket. A megismételt panasz nem utasítható el.

Az Eladó köteles igazolást adni a Vevőnek a panasz benyújtásakor. Ha a panasz e- mailen keresztül történik, az Eladó köteles a panasz visszaigazolását azonnal átadni a Vevőnek; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal eljuttatni, azt haladéktalanul, de legkésőbb a panaszkezelés igazolásával együtt kell kézbesíteni. A panasz visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a Vevőnek lehetősége van más módon igazolni a panaszt.

Az áru visszaküldése – szerződéstől való elállás megadott indoklás nélkül

A Vevő jogosult arra, hogy az áru átvételétől számított 14 napon belül bármilyen ok nélkül elálljon a szerződéstől. Csak a Fogyasztó használhatja ezt a jogot.

Az áru akkor tekinthető átvettnek a Vevő által, amikor a Vevő, vagy az általa felhatalmazottt harmadik fél, kivéve a szállítót, átveszi a megrendelt áruk egészét vagy egy részét, vagy ha a) a Vevő által egy megrendelésben megrendelt áruk külön kerülnek kiszállításra az utolsó áru kézbesítésének időpontjában, b) több darabból vagy részből álló áruk szállítása az utolsó darab vagy az utolsó rész átvétele pillanatában, c) az árut ismételten, korlátozott ideig, az első szállított áru átvételekor szállítják.

A Vevő elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áruk szállítása, még a szerződés elállásától számított időszak kezdete előtt.

A Vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

  • az egyedi fogyasztói követelményeknek megfelelő áruk értékesítése, az egyedi fogyasztásra szánt áruk, vagy kifejezetten egy Fogyasztó számára készült áruk,
  • olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal a szállítás során.

A Vevő a szerződéstől való elállási jogot írásban, vagy más tartós adathordozón (pl. e-mailben) gyakorolhatja, vagy kitöltött űrlapot küldhet a https://magnespecazas.hu/wp-content/uploads/wc_email_attachment_files/a-szerzodes-megszunese-kft.pdf címre.

Az elállási jog gyakorolható az elállási értesítés elküldésével a 14 napos időszak utolsó napján is.

Az elállási értesítés kézhezvételét követően az Eladó legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek a szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben kapott kifizetéseket, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó ugyanúgy visszatéríti a kifizetést, mint amilyet a Vevő a fizetés során használt. A Vevő más módon is megállapodhat az Eladóval.

Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevő részére a további költségeket, ha a Vevő kifejezetten más szállítási módot választott, mint az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód. A többletköltség a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási költség közötti különbség.

A szerződéstől való elálláskor az Eladó nem köteles a fizetést a Vevőnek visszaküldeni, még mielőtt az árut kézbesítené, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az Eladónak, kivéve, ha az Eladó személyesen vagy az általa felhatalmazott személy által javasolja az áru felvételét.

A Vevő köteles az árut visszaküldeni, illetve visszaadni az Eladónak vagy az Eladó által felhatalmazott személynek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ez az időtartam akkor tekinthető fenntartottnak, ha az árut a határidő utolsó napjáig szállították ki.

A szerződéstől való elálláskor a Vevő csak az áru visszaküldésének költségeit viseli az Eladónak vagy az Eladó által felhatalmazott személynek, hogy átvegye az árut, valamint az áru visszaküldésének költségét, amelyet természetükből adódóan nem lehet postai úton visszaküldeni.

A Vevő felelős az áruk kezeléséből származó termékek értékének csökkentéséért, amely túlmutat az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükséges mértéken.

Az áru átadását követően a Vevőnek lehetősége van tesztelni az áru működését, de nem tudja használni az árut, ha eláll a szerződéstől. Az áru jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározása érdekében a Fogyasztónak csak úgy kell manipulálnia és ellenőriznie az árukat, mint ahogyan az a „kő” boltban megengedett módon történik. A Vevő köteles az elállási időszak alatt gondosan kezelni és ellenőrizni az árut.

Alternatív vitarendezés

A Vásárló – Fogyasztó – jogosult a jogorvoslatra (például e-mailben), ha nem elégedett az Eladó panaszkezelési formájával, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette fogyasztói jogait. Ha az Eladó a kérelem elutasításával válaszol vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a Fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezni az ADR-szervezet (a továbbiakban:

ADR) tekintetében a 391/2015 száma.alapján. Az ARS szubjektek felek és jogosult törvényes személyek a §3 törvény 391/2015 száma alapján. Az ARS-szervezetek listája megtalálható a Gazdasági Minisztérium honlapján www.mhsr.sk. A javaslatot az Eladó a §12 Törvény 391/2015 száma alapján adhatja meg.

A Fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Az alternatív vitarendezést csak a Fogyasztó használhatja – olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem foglalkozik üzleti tevékenységével, foglalkozásával vagy szakmájával. Az alternatív vitarendezés csak a Fogyasztó és az Eladó közötti vita tárgyát képezi, amely egy fogyasztói szerződésből ered vagy azzal kapcsolatos. Az alternatív vitarendezés csak a távértékesítési szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 6000 Ft- ot. Az ADR- szervezet megkövetelheti a Fogyasztót, hogy az ADR megindításáért díjat fizessen, legfeljebb 1500 Ft- ot (ÁFA-val).

Adatvédelem

A személyes adatok feldolgozásának célja egy olyan fogyasztói szerződés teljesítése, amelyet az Eladó a Vevővel kötött a megrendelés létrehozásához ebben az online áruházban. Ugyanakkor ez a fogyasztói szerződés a Vevő személyes adatainak feldolgozásának jogalapja. A Vevő személyes adatainak benyújtása a szerződés megkötéséhez szükséges szerződéses követelmény. A személyes adatok benyújtása az Eladó e-boltjában történő vásárlás előfeltétele. Ha a Vevő nem adja meg az összes szükséges személyes adatot az Eladónak, akkor a vásárlási szerződés megkötése nem lehetséges.

Az Eladó az adatok feldolgozása során a 18/2018 sz. Adatvédelmi Törvény alapján cselekszik és csak a fogyasztói szerződés megkötéséhez való feltétlen adatokat dolgozza fel.

Az Eladó feldolgozza a Vevő általános személyes adatait.

A Vevő személyes adatait az Eladó információs rendszerében 10 évig tárolják.

A Vevőnek joga és lehetősége van arra, hogy online módon frissítse a személyes adatokat az online áruház webhelyén, az ügyfélszakaszban, bejelentkezés után vagy más formában (e-mailben, írásban).

A fogyasztói szerződés teljesítése céljából a személyes adatok harmadik fél részére nyújthatók – szállítási cégek (futárok) és a számlázási rendszert nyújtó vállalatok számára.

A Vevő személyes adatai nincsenek nyilvánosságra hozva.

Az Eladó marketing célból személyes adatokat dolgozhat fel (például hírlevelek vagy e-mailek küldése hírekkel, kedvezményekkel, promóciókkal stb.) a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül. E célból az Eladó feldolgozza a szükséges adatokat, azaz a Vevő vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét. Ha a Vevő nem ért egyet az adatok marketing célú feldolgozásával, a Vevő bármikor kifejezheti egyet nem értését azzal, hogy üzenetet küld az Eladó e-mail címére, kérve a hírlevélről való leiratkozását, vagy az e-mail üzenetben a linkre kattintva. A marketing célokra felhasznált személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra harmadik fél számára, és nem kerülnek nyilvánosságra.

A Vevő jogosult az Eladótól visszaigazolást szerezni arról, hogy a Vevő személyes adatait az Eladó e-boltjában dolgozzák fel. A Vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokhoz, valamint a feldolgozás céljához, hogy milyen adatkategóriákat dolgoznak fel, akiknek a személyes adatokat szolgáltatják, mennyi ideig tartják a személyes adatokat, függetlenül attól, hogy van-e automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

A fent említett személyes adatok első megadása a Vevőnek ingyenes. A Vevő által kért személyes adatok ismételt szolgáltatása 1500 Ft. adminisztratív díjként kerül felszámításra.

A Vevő követelheti az Eladótól, hogy a Vevővel kapcsolatos hiányos személyes adatokat kijavítsa vagy teljesítse. A Vevő kérheti személyes adatainak törlését vagy az ilyen adatok feldolgozásának korlátozását. A Vevő kifogást tehet a személyes adatok feldolgozása ellen is.

A Vevő személyes adatainak feldolgozása az archiváláshoz is szükséges (az Eladó kötelezettségei teljesítéséhez Szlovákia jogszabályai szerint, például a számviteli dokumentumok megtartása 10 éven keresztül). Ha a Vevő az adásvételi szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérelmét el lehet utasítani.

A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó korlátozza személyes adatainak feldolgozását, ha a Vevő a személyes adatok pontossága ellen tiltakozik az adott időszakban, amelyben az Eladó ellenőrizheti a személyes adatok pontosságát.

A Vevőnek jogában áll olyan személyes adatokat szerezni vele kapcsolatban, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában szolgáltatott az Eladónak. A Vevőnek joga van a személyes adatok átadására egy másik üzemeltetőnek, ha ez technikailag lehetséges.

A Vevőnek joga van ellenvetni, ha személyes adatait közvetlen marketing célokra dolgozzák fel. Azt is kifogásolhatja, ha személyes adatait az Eladó jogos érdeke alapján dolgozzák fel.

A Vevő gyaníthatja, hogy személyes adatait jogtalanul dolgozzák fel, személyes adatvédelmi kérelmet nyújthat be az Adatvédelmi Hivatalban.

A fent említett adatvédelmi információk a szerződéskötés előtti kapcsolatokra is vonatkoznak (vagyis az e-boltban történő regisztrációra a jövőbeni vásárlásra való feliratkozásra, vagy például az Eladó áruira és szolgáltatásaira vonatkozó kereslet, árajánlat, vagy információk az Eladó áruiról és szolgáltatásairól).

Az e-bolt megfelelő működésének biztosítása érdekében az Eladó kis adatfájlokat tárolhat a Vevő eszközén – cookie-kat (sütik), amelyek lehetővé teszik az e-bolt számára, hogy egy ideig tárolja a tevékenység és beállításadatokat (pl. bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.) Az Eladó online áruháza sütiket használ, hogy emlékezzen a Vevő felhasználói beállításaira, valamint az e-bolt szükséges funkcióira, vagy marketing célokra. A Vevő törölheti az eszközön tárolt összes sütit, és szükség esetén beállíthatja a készülék böngészőjét, hogy megakadályozza a tárolását. Ebben az esetben a Vevőnek valószínűleg manuálisan kell módosítania néhány beállítást, amikor újra meglátogatja az online áruházat és egyes online áruház szolgáltatások vagy funkciók nem működnek.